හෝමාගම පුරාණ විහාරය​

හෝමාගම පුරාණ විහාරය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝමාගම නගරයට ආසන්නව පිහිටි පැරණි වන්දනීය බෞද්ධ සිද්ධස්ථානයකි. ප්‍රදේශයේ බ ෞද්ධ ජනයා අතර ගෞරවයට පාත්‍ර වූ සුසිල්වත් භික්ෂූන් වහන්සේලා රැසකට මෙම පින්බිම සෙවන සලසයි. අඩ සිය වසකටත් වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති හෝමාගම පොහොන් මහා පෙරහැර පවත්වනු ලබන්නේ මෙම සිද්ධස්ථානය කේන්ද්‍ර කර ගනිමිනි. අති පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රවේදි මා දෝවිට පඤ්ඤාකිත්ති නාහිමියන්ගේ මග පෙන්වීමෙන් ප්‍රදේශයේ ආගමික හා සාමාජීය දියුණුව සඳහා හෝමාගම පුරාණ විහාරය දක්වන අනුග්‍රහය අති මහත්ය.