පොසොන් පෙරහැර

හෝමාගම පොසොන් පෙරහැර 1942 දී අතුරුගිරිය පාරේ විසූ ක්වීන්ටස් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මිහිඳු මහා රහතන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කරගෙන කිහිප දෙනෙකු සමඟ එකතුව එතුමාගේ නිවසේ සිට වීදි සංචාරය කරමින් වර්ෂ කිහිපයක් පෙරහර පවැත්වූහ. නැවත 1947 සිට දෙවන වරට හෝමාගම පුරාණ විහාරස්ථානය කේන්ද්‍රකොටගෙන

යන අයගේ නායකත්වයෙන් වර්ෂ කිහිපයක් පෙරහැර පවත්වන ලදී. නැවත තෙවන වරට 1960 දී හැරිපාල සතරසිංහ , විමලවර්දන අකරවිට , ජිනදාස සතරසිංහ , බලදේව මාතරආරච්චි යන සිව් දෙනා සාකච්ඡා කර සමිතියක් කැඳවන ලදී. එහි සාමාජිකයන් වන්නේ පුරාණ විහාරය හා සම්බන්ධ සමාජය ඇසුරේ සිටි

යන යගේ සහභාගිත්වයෙන් ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය නමින් සමිතියක් ඇරැඹින. එහි සභාපති වූයේ ඩී.පී. පනාගොඩ මහතාය. ලේකම් මහතා වන්නේ විමලවර්දන අකරවිටය. භාන්ඩාගාරික මහතා වන්නේ ටී.එම්. ධර්මදාසය. එතැන් සිට මේ දක්වා විවිධ නිලධාරි මහත්වරුන් යටතේ විවිධ කණ්ඩායම් වල සහ ගම්වාසීන්ගේත් අවට ගම්වල අයගේත් නොමඳ සහයෝගයෙන් අද දක්වා පෙරහැර පුරාණ විහාරය කේන්ද්‍ර කොටගෙන නොකඩවා වීදි සංචාරය කෙරේ.